Van het Vriendenbestuur

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

Door Emmy Okkerse, voorzitter

Perspectief op morgen

Na een heerlijke zonnige zomer, waarvan u hopelijk hebt kunnen genieten, is het HOVO-seizoen weer gestart. In Groningen startte dit seizoen heel toepasselijk met de openingslezing in de statige aula van het Academiegebouw. Met verve vertelde Dr. Laura Batstra (RUG) over haar onderzoek naar de effecten van het labelen van jonge kinderen als ADHD-patiënt, als Asperger, als…. Boeiend vond ik hoe zij en haar team proberen psychiaters en politici op basis van de onderzoeksresultaten te doordringen van andere oplossingen dan het medicaliseren en behandelen van te veel jonge kinderen.

In Leeuwarden werd het belang van Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad 2018, belicht door de CdK in Fryslân, drs. Arno A.M. Brok.

De koers van HOVO

Het waren twee lezingen waarmee HOVO duidelijk heeft willen maken aandacht te hebben voor actuele ontwikkelingen. Dat sluit aan bij de koers van HOVO voor de toekomst: meer aandacht voor de effecten van actuele wetenschappelijke studies en ontwikkelingen, meer aandacht voor de verbinding wetenschap-maatschappij, meer aanbod ook van kortere cursussen. Ook zal HOVO op bescheiden wijze gaan experimenteren met het inzetten van digitale mogelijkheden bedoeld om cursussen beter bereikbaar te maken voor een grotere groep 55-plussers. Dat laatste was een van de aanbevelingen uit het EFOS-onderzoek EduSenNet waarover u in eerdere Vriendenposten al vaker geïnformeerd bent. Toch blijft HOVO ook wat het is: een aanbod van interessante cursussen waarmee u uw interesse in wetenschap en cultuur kunt voeden en uw geest kunt scherpen.

De meerwaarde van de Vrienden

Als Vriendenbestuur, maar ook samen met de directeur en secretaris van het HOVO-bestuur, hebben we besproken wat de meerwaarde is van de Vrienden voor een organisatie als HOVO. Voor HOVO geldt dat het bestuur hecht aan goede contacten met cursisten/Vrienden en aan hen die als ambassadeur van HOVO willen fungeren. Kritisch meedenken wordt ook gerealiseerd door de voorzitter van de Vrienden een adviserende rol te geven in het HOVO-bestuur. Zo heb ik, mede namens u, kunnen participeren in een bezinning op de toekomst van HOVO. Dat dan niet al onze aanbevelingen worden overgenomen is ‘all in the game’. Daar staat tegenover dat HOVO, mede dank zij de pressie van de Vrienden en de grote bijdrage in de financiering door het Steunfonds, in Leeuwarden een stevige impuls heeft kunnen geven aan het cursusaanbod. Dat stemde ons positief. Helaas heeft dit nog niet voldoende aanwas van cursisten opgeleverd. Continuering van het enthousiaste projectleiderschap van Monique Medema bleek daarom helaas niet haalbaar.

Gastvrouw of gastheer

De genoemde gesprekken hebben ook aanleiding gegeven tot het opnieuw instellen van gastvrouw/gastheerschap. Idee is dat een Vriend-cursist een nieuwe docent ontvangt, wegwijs maakt en, indien nodig, de AV-medewerker van de cursuslocatie weet te vinden bij audiovisuele problemen. Dat ontlast de docent en geeft hem of haar de kans zich volledig op de inhoud en didactiek te richten. Bij problemen geldt dat de gastvrouw/gastheer contact kan opnemen met de directeur, Jacqueline Kampman. Inmiddels hebben we u digitaal benaderd om voor twee cursussen in Leeuwarden een gastvrouw of gastheer te kunnen leveren. Volgt u gelijktijdig al een andere cursus en bent u bereid de gevraagde cursus ook bij te wonen, dan betaalt u daarvoor geen cursusgeld. Is dit uw eerste cursus in dit trimester, dan betaalt u slechts 50% cursusgeld. Winst voor beide kanten, voor HOVO en voor u! Natuurlijk krijgt u voorafgaand aan de cursus een briefing van Jacqueline Kampman. We hopen dat verschillende Vrienden-cursisten bereid zijn om deze bijdrage te leveren.

Activiteiten van de Vrienden

Inmiddels zijn we druk doende om op zaterdag 19 januari 2019 weer een mooie Vriendendag te organiseren voor u en de donateurs van het Steunfonds. We zullen u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Voorts kijken we samen met Jacqueline naar een mogelijkheid om voor HOVO-docenten en HOVO-Vrienden de Kerst- of Nieuwjaarsborrel in ere te herstellen. Natuurlijk heeft de Activiteiten Commissie Friesland ook voor dit seizoen weer een mooi programma samengesteld. Dat biedt een van de weinige mogelijkheden om naast cursussen ook een excursie te maken die traditiegetrouw begeleid wordt door kunsthistorica Loes Rotshuizen. Ook de vrienden uit Groningen en Drenthe zijn van harte welkom. Hoewel HOVO zelf minder belangstelling heeft voor vergelijkbare ontwikkelingen in Europa, is het Vriendenbestuur verheugd dat we via Peter Hug op de hoogte blijven van wat er binnen EFOS aan de orde is.

Nieuwe bestuursleden gevraagd!

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met één kandidaat hebben we een plezierig kennismakingsgesprek gehad. Zij is enthousiast over het HOVO-aanbod, heeft al meerdere cursussen gevolgd en gaat de komende tijd met ons meedraaien. In een volgende Vriendenpost stellen we haar graag aan u voor. We hopen dat nog enkele kandidaten zich melden, vooral ook uit Friesland. We stellen het op prijs als u belangstelling toont om een bijdrage aan het reilen en zeilen van de Vrienden te leveren. Dat kan door een mailtje of telefoontje naar ondergetekende (e.okkerse@home.nl of 06-20974052).

We wensen u een boeiend HOVO-seizoen vol prachtige cursussen en hopen van harte u te begroeten bij een van onze Vriendenactiviteiten.

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

komt vrienden in den ronde