Van de redactie

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

Door Cilly Kramer-Clobus

Dit nieuwe nummer van de Vriendenpost opent zoals gebruikelijk met informatie vanuit het bestuur van de Vrienden. Daarna volgen de verslagen van de beide openingslezingen in Groningen (Joost Hauer) en Leeuwarden (Lammert Gosse Jansma). De Friese Activiteitencommissie organiseerde in het vroege voorjaar een bezoek aan de tentoonstelling The American Dream in Emden en Piet Willem Tanja doet ons hiervan kond.

In de rubriek In gesprek met … staat deze keer een docent centraal. Hiermee honoreren we verzoeken van Vrienden, gedaan in onze enquête, om ook aandacht te schenken aan nieuwe cursussen en aan docenten. Marleen Diepeveen gaat een cursus poëzie verzorgen in Leeuwarden. En onze redactie daagt daarna de Vrienden uit om zélf met gedichten aan de slag te gaan en ze in te sturen!

Joost Hauer brengt ons op de hoogte van de SAF en de SAS, twee werkgroepen van emeriti hoogleraren die een sterke band met de Senioren Academie hebben en regelmatig cursussen of colleges verzorgen.

In Ouderenmishandeling gaat Lammert Gosse Jansma in op het onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2015. Een helaas nog altijd actueel onderwerp.

Ondergetekende bespreekt een nog lopende tentoonstelling in het Drents Museum te Assen over Iran, Bakermat van de beschaving. En we sluiten weer af met een bijdrage van Dick Pegtel, over Exoten deze keer.

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

komt vrienden in den ronde