In gesprek met Marleen Diepeveen

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

Door Cilly Kramer-Clobus;

In de vorige Vriendenpost werden de uitslagen van onze enquête behandeld. Daarbij kwamen ook wensen en suggesties aan bod. Zo werd onder andere aangegeven dat er belangstelling is voor interviews met docenten van de Senioren Academie en informatie over nieuwe cursussen.

In deze aflevering van In gesprek met… daarom een interview met Marleen Diepeveen, docente poëzie. Zij zal in het najaar een cursus poëzie verzorgen in Leeuwarden. Dat we juist voor déze docente en dít onderwerp gekozen hebben, heeft een reden die aan het eind duidelijk zal worden

Wie is Marleen Diepeveen?

Zo’n jaar of vijftien geleden is Marleen cursussen schrijven gaan geven aan de Senioren Academie. Haar collega Aly Freije kreeg het te druk met dergelijke cursussen en vroeg haar als tweede schrijfdocent. Dat doet Marleen sinds die tijd ieder seizoen, zowel in Groningen als in Leeuwarden. Ze geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftrainingen in allerlei genres: poëzie, (korte) verhalen, reisverhalen, autobiografische teksten, columns en wat dies meer zij. Zelf schrijft ze ook teksten, niet zozeer poëzie maar folderteksten, korte verhalen, zelfs een musical heeft ze geschreven. Daarnaast doet ze redactioneel werk. Maar het liefst is ze docent. Ze wil graag mensen uitdagen, haar cursisten zelfvertrouwen laten krijgen.

Marleen is in 1962 geboren in Eefde en heeft aan de lerarenopleiding Windesheim in Zwolle Nederlands en geschiedenis gestudeerd. Als aanvulling volgde ze een post HBO-opleiding voor het vak: docent schrijven. In Zwolle ontmoette ze haar man, met wie ze in 1994 naar Zuidhorn verhuisde vanwege zijn werk. Marleen is moeder van drie kinderen, die inmiddels de deur uit zijn.

Een cursus poëzie

Na het vertrek van Aly Freije werden er geen cursussen poëzie meer gegeven. Op aandringen van cursisten heeft Marleen zich zo’n drie jaar geleden verdiept in dit onderwerp met als gevolg een cursus poëzie.

In deze cursus gaat ze in op de vraag wát nu precies poëzie is. Daar is geen sluitende definitie voor te geven. Marleen geeft in haar hand-outs een aantal nogal verschillende visies op wat poëzie is, van dichters als Lucebert en Willem Wilmink, van Inge Lievaert en Elisabeth Eybers. Ze behandelt theorie, geeft voorbeelden, gaat in op de functie van leestekens etc. Haar groepjes houdt ze bewust klein, maximaal twaalf cursisten, om iedereen goed aandacht te kunnen geven. Ze geeft steeds opdrachten en de resultaten daarvan worden de volgende bijeenkomst met elkaar besproken. Daarom duren haar bijeenkomsten langer dan een gebruikelijke cursus: tweeënhalf uur.

Door deze persoonlijke aanpak wordt het een echte groep. Vaak houden cursisten ook na afloop van een cursus contact, Zo bestaat al bijna tien jaar een groep ‘maandagdichters’ die hun gedichten bundelen en uitgeven.

Waarom poëzie (bespreken)?

Zoals gezegd, Marleen houdt van les geven. Het geeft haar energie. Mensen kunnen veel van haar leren, maar niks móet. Ze haalt een citaat van Judith Herzberg aan, waarin ze zichzelf herkent:

“… vraag ik me af, waar dat zoeken naar het juiste woord, het woord dat het dichtst bij je bedoeling komt, goed voor is. Opeens weet ik dan weer heel zeker dat het wèl zin heeft en weet ook waarom de concentratie in die groep me soms zo ontroert; het is een hommage aan de wereld, aan de realiteit, het is een manier om met die realiteit op een persoonlijke voet te verkeren.” (Judith Herzberg, Het maken van gedichten en het praten daarover, BZZTôH, Den Haag 1989 — Herzberg doet hier verslag van een cursus poëzie in 1977).

Waarom dit gesprek met Marleen Diepeveen?

De redactie van de Vriendenpost wil een themanummer wijden aan gedichten van Vrienden van de Senioren Academie Groningen/Friesland/Drenthe. We willen iedereen die hier belangstelling voor heeft, vragen een of meerdere gedichten van eigen hand in te sturen. Binnen de redactie worden de binnenkomende gedichten bekeken. Marleen heeft toegezegd ons hierbij te ondersteunen. Vandaar dat we het zinnig vonden om deze aflevering In gesprek met … te wijden aan deze docente schrijven en meer specifiek aan haar cursus over poëzie.

Zie de oproep.

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

komt vrienden in den ronde