Een poëtische uitdaging door de redactie

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

De redactie daagt u uit!

In de vorige Vriendenpost bleek uit de enquête dat de meeste Vrienden dachten geen bijdrage te kunnen leveren aan de Vriendenpost. Maar dat is natuurlijk onzin.
Er is immers veel intellectueel en creatief kapitaal onder de senioren.
Laat dat dus blijken en doe mee!

Wij willen een nummer maken met poëzie geschreven door de Vrienden zelf. Stuur één of meer gedichten naar de redactie.
Dat mag in het Nederlands, Frysk (of Fryske dialecten), het Nedersaksisch (in al zijn varianten).
Ook zijn alle dichtvormen – kwatrijn, 160, sonnet, ollekebolleke, limerick, vrij vers etc. – welkom.
De lengte: niet meer dan één bladzijde.

Aarzel niet en stuur in!
De selectie van de gedichten is in de handen van de redactie, gesteund door Marleen Diepeveen.
Het spreekt vanzelf dat over de selectie niet kan worden gecorrespondeerd.

Het ligt in de bedoeling de bijdragen te plaatsen in het
februarinummer van 2019.

Mocht de inzending qua omvang en kwaliteit groot genoeg zijn, kan worden overwogen om een aparte dichtbundel uit te geven.

Wilt u meedoen, stuur dan uw gedicht vóór maandag 7 januari 2019 naar Cilly Kramer-Clobus,
gmcclobus@home.nl ,
of Rijksstraatweg 11, 9756AA Glimmen.

Terug naar VRIENDENPOST okt. ’18

komt vrienden in den ronde