Van de voorzitter

U ziet het, na drie rijk gevulde edities en een mooi dichtbundeltje in het afgelopen cursusjaar, nu een bescheidener Vriendenpost. Dat komt omdat de redactie dit keer helaas verstek moet laten gaan.

Cilly (Kramer-Clobus) heeft al voor de vakantie besloten dat het afgelopen jaar een mooi jaar was om haar redactielidmaatschap af te ronden. Cilly heeft jarenlang samen met Lammert (Gosse Jansma) de redactie van de Vriendenpost gevormd. We zijn haar dankbaar voor het vele werk dat zij verricht heeft voor dit zo informatieve en verbindende blad. In een volgende Vriendenpost zullen we daar meer aandacht aan besteden. We wensen Cilly mooie en gezonde jaren toe.

Lammert (Gosse Jansma) had aangegeven als redactielid voor de continuïteit zorg te dragen. Maar omdat hij onlangs een bypass-operatie heeft ondergaan en daarvan nog aan het herstellen is, is daarvan nu even geen sprake. Wij wensen hem alle goeds en een spoedig herstel toe.

Daarom ditmaal de vaste rubriek ‘van het vriendenbestuur’, een uitnodiging voor de vriendendag in november, informatie over internationale contacten en een samenvatting van de openingslezing van het HOVO-cursusseizoen.

Emmy Okkerse

Terug naar Vriendenpost oktober 2019