Van de redactie

Door Lammert Gosse Jansma

Ich bin wie Wein, der ausgegoren
Er schäumt nicht länger hin und her,
Doch was nach außen er verloren,
Hat er an innrem Feuer mehr.

Theodor Fontane (1819-!898)

In de vorige Vriendenpost werden de lezers uitgedaagd om poëtische pennenvruchten in te sturen. Deze zouden dan, zo veronderstelde de redactie, gemakkelijk op een of twee binnenbladen een deel van de kopij kunnen vormen. De werkelijkheid logenstrafte echter deze aanname; het aantal inzendingen overtrof onze verwachtingen. En omdat de redactie de inspanning van alle inzenders heeft willen honoreren en geen selectie heeft willen maken, heeft dat geresulteerd in een apart klein boekje met wat omschreven kan worden als ‘vrijetijds-poëzie’. Kennelijk geldt voor deze dichters wat Fontane, ouder wordend, bij zichzelf constateerde: het poëtisch vuur brandt nog altijd. Nu zouden niet-poëzieliefhebbers kunnen denken dat een ander gevolg van deze keuze zou zijn dat de Vriendenpost daardoor wat minder omvangrijk is geworden, maar dat is nauwelijks het geval.

Dit nummer begint zoals gebruikelijk met een bericht van Emmy Okkerse, voorzitter van het Vriendenbestuur, gevolgd door het financieel jaaroverzicht van de penningmeester, Mieke van Wagenberg. Daarna informeert Joost Hauer ons over de nu al 30 jaar bestaande Grenzkontakte, de gemeenschappelijke activiteiten voor senioren van de Rijksuniversiteit Groningen en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Peter Hug kijkt ook over de grens: hij geeft informatie over een drietal internationale activiteiten op HOVO-gebied. Tineke Noordhoff verzorgt deze keer de rubriek In Gesprek met… Zij interviewt de docent Nicolaas Kraft van Ermel, verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, historicus van Oekraïne, Rusland en Polen en gespecialiseerd in de contemporaine geschiedenis van deze landen.

Er worden vele HOVO-cursussen gegeven maar hoe die worden gewaardeerd, komt maar zelden naar voren. Harry de Ruijter, volger van de cursus ‘Geschiedenis van Fryslân’, maakt ons deelgenoot van zijn (positieve) ervaringen. Datzelfde doet Janet Kremer, die de cursus ‘Egypte onder de Grieken en Romeinen’ volgde en daar een mooi overzichtelijk verslag van geeft.

De immer actieve Activiteiten Commissie Fryslân laat weten welke activiteiten zij de komende maanden onderneemt en waaraan, zoals bekend, alle Vrienden kunnen meedoen. Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van Dick Pegtel over de Stevia-plant als suikervervanger.

Wij wensen alle lezers veel leesplezier in 2019.

komt vrienden in den ronde