De Stichting

 

De Stichting Vrienden Senioren Academie HOVO Groningen – Friesland – Drenthe
stelt zich tot taak:

  • steun te verlenen aan de Senioren Academie
  • de belangen van de HOVO-cursisten te behartigen
  • ontmoetingen en culturele excursies voor HOVO-cursiten te organiseren
  • periodiek de Vriendenpost uit te geven als communicatiemiddel en informatiebron voor zoveel mogelijk HOVO-sympathisanten in Groningen, Friesland en Drenthe

Wij financieren onze activiteiten met financiƫle bijdragen van donateurs.

U kunt zich opgeven als donateur via e-mail:
penningmeester@vriendenhovogroningen.nl
en u ontvangt dan gratis onze publicatie Vriendenpost drie keer per jaar.

komt vrienden in den ronde